Handling Conflicts in Marriage

Getting married can be very tremendous yet exciting because you two are about to seal the love with marriage. There are thing that us women should know before getting involved in this lifetime commitment to ensure that we are

READ MORE »

Isang Aral. Wala Raw Kabutihan.

Walang importante sa mga sunod ko pang isusulat. Huwag mo na basahin pa. Kanina, napagtanto ko ang ilang bagay. Sa lipunang katulad nitong kinagisnan ko, mahirap nga makipagsabayan sa indayog nito lalo pa’t magulo ang tugtog. Mapanuri. May dapat

READ MORE »

Kahapon

Marami nang taong nagpaalam,marami narin ang mga bagong kakilala. Bagong estilo,pananaw at pamumuhay. Pero bakit sadyang kay hirap kalimutan ng nakaraan?Marami parin ang nabubuhay sa lumipas na panahon. Pilit inaalala. Pilit binabalikan. At isa nga ako roon. Isa sa

READ MORE »

Getting to know ME

Here are the questions: 1. If you could have one of Superman’s, powers which one would you want? * I want to have the superhuman strength so that I can play with my son all day long while doing

READ MORE »

Yellow Mascot

Grandma bring this cool camera of my cousin here in Baguio for my Piglet’s baptismal. Seriously, I wanna learn camera tricks but I guess camera doesn’t want me. So here are some of the pictures taken unprofessionally by me. Hehe!

READ MORE »

Little punk

He will surely rock your world. He is not your typical baby boy. He screams when he is mad. Crawl fast when being chased. Closes his mouth when he doesn’t like the taste of his food. Only sleep in

READ MORE »